Katalog nabídek

 
Pořizování a digitalizace fotografií záloha na DVD:
Scenrování nebo ofocování větších formátů, kopírování z mobilu a fotoaparátu
Úprava v počítači – oříznutí, vzhled.
Vypálení na CD nebo DVD.
Možnost prohlížet fotografie v DVD přehrávači – v TV.
Do 10 ks  cena od 220 Kč do 440 Kč při náročných úpravách v počítači.
0d 10 ks  výše cena dle množství a náročnosti na výsledek – podle délky zpracovávání.  

 

Digitalizace textů – přepisování textu do počítače:
Přepisování z ručně psaného textu.
Psaní podle diktátu.
Scenrování a převod textu tiskacího do počítače.
Umožním vám opravu textu obsahu a i pravopisu podle vaší spokojenosti. 
Podle čitelnosti a náročnosti textu.
Cena za 1 stránku A4 od 50 Kč do 220 Kč.

 
Výroba prezentace v Power pointu z vašich materiálů:
Cena od 220 Kč – 880 Kč podle připravenosti materiálů –  nutnosti jejich zpracování a náročnosti výsledné
prezentace – grafika, doplnění audiozáznamu apod.
Vytvoření vašich internetových stránek:
Od 220 Kč a dále dle množství obsahu a připravených materiálů k zveřejnění.

  

Natočení vašeho videa a vypálení na DVD:
Od 220 Kč krátké video do 15 minut.
Dále dle délky videa a nutnosti jeho úprav - střihání doplnění titulků apod.  

 

Půjčení elektrických kláves  (jako piano)

Podmínky a doba půjčení dohodou.
 
Předčítání knih a novin, konverzace o společenském dění apod.
220 Kč za hodinu
 
Pořízení balkónové zahrádky
Koupě truhlíků, zeminy, hnojiva a semen nebo sazenic. Společné zasetí či zasazení.
Cena za dohodnuté koupené potřeby plus od 220 Kč a dále podle množství práce. 
 
Převedení audiokazet na CD
Cena od 150 Kč podle délky záznamu.  
 
Konečná cena je smluvní.

 

Vše u vás doma, v domově, léčebně - není třeba někam chodit a něco nosit.