OVLIVNĚNÍ VEŘEJNÉHO DĚNÍ

KAM A JAK PSÁT PŘIPOMÍNKY

Pomoc s posláním připomínek, stížností a námětů e-mailem, po internetu.

  • Zapojení se do projektů realizovaných společenskými organizacemi nebo obcí.

  • Připomínkování stavebních řízení – nové sílnice, obchodní centra.

  • Upozornění na problémy ( špatné přechody přes ulici, kácení stromů,..)

  • Vyjádření nespokojenost s televizním vysíláním.

  • Vaše návrhy na vylepšení města.

  • Předání informací pro muzea, kronikáře, Útvary koncepce a rozvoje, do archivu a pro obecní    úřady.

  • Další náměty podle vás.

 

PREZENTACE Z  VAŠICH MATERIÁLŮ,

KTEROU MŮŽETE POTOM PŘEDNÁŠET

 

Na těma například:

  • Na zlepšení místa v obci – návrh změny.

  • Vaše vědomosti profesní, zájmové pro zájmové kroužky, kluby.

  • Vaše paměti a materiály, jak to v obci vypadalo dříve.

 

Nabízím:

Nascenorvání materiálů, spojení s textem a audiem, animace.

Pomoc s přednesem prezentace - technické zabezpečení.